Order via phone at 211 015 3588

Cocktail Workshops

Cocktail games contests by DrinkWorks


Teambuilding with Cocktails

Οι στόχοι που τίθενται μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων - workshops στα πλαίσια του team building είναι:

 • Η ανάλυση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης

 • Η έκφραση της καταπιεσμένης δημιουργικότητας, λόγω της εργασιακής ρουτίνας

 • Η ενδυνάμωση της ομάδας

 • Η ανάδειξη ηγετικών προσόντων

 • Ο τρόπος ένταξης του ατόμου σε μια ομάδα: decision maker - implementor

 • Η βελτίωση της επικοινωνίας

 • Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χρόνου (αξιολόγηση προτεραιοτήτων)

 • Ο τρόπος ανταπόκρισης σε υπό πίεση συνθήκες

 • Η επιλογή στρατηγικής

 • Η διαχείριση κρίσεων


WORKSHOP SETUP

Σε κάθε συμμετέχοντα παρέχουμε τα εξής:

 • Ποδιά (υπάρχει η δυνατότητα λογοτύπησης)

 • DIY Cocktail Kit: Giveaway gift για 2-10 cocktails (για πρακτική εφαρμογή όσων έμαθαν στο σπίτι)

 • Σημειωματάριο που περιέχει τη θεωρία και βασικές συνταγές cocktails.

 • Κάθε συμμετέχων έχει μπροστά του το δικό του bar station, που απαρτίζεται από τα εργαλεία (shaker, γουδοχέρι, barspoon, επιφάνεια κοπής), τα ποτήρια και τα υλικά (π.χ. φρέσκα φρούτα, ζάχαρη), που θα χρειαστεί για την παραγωγή των cocktails.ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ


 1. Welcome

Υποδεχόμαστε τους συμμετέχοντες με welcome non alcoholic cocktail, προκειμένου να γνωριστούν με τον εισηγητή και τους εκπαιδευτές και να υπάρξει οικειότητα.

Διάρκεια: 30’


 1. Θεωρία

Εισαγωγή στη φιλοσοφία των cocktails, αλλά και των δεξιοτήτων που καλείται να έχει ο bartender στη σύγχρονη εποχή, καθώς αποτελεί πλέον ένα επάγγελμα με δυνατότητες σταδιοδρομίας.

Ιστορική αναδρομή και αναφορά στους τρόπους απόσταξης των αλκοολούχων ποτών.

Παρουσίαση  των εργαλείων και αξεσουάρ, των ποτηριών και των βασικών τεχνικών για την παρασκευή των cocktails.

Γνωριμία με τα ελληνικά αποστάγματα και αλκοολούχα ποτά.

Υπεύθυνη κατανάλωση.

Διάρκεια: 60’ 1. Roleplaying Game

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν το ρόλο του bartender και καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά σεναρίων (πελάτες είναι οι εισηγητές του σεμιναρίου).

Πρόκειται για ένα διαδραστικό διάλογο πελάτη - bartender, βάσει δημιουργικών σεναρίων, που είναι εμπνευσμένα από αληθινά περιστατικά: δυσαρεστημένοι πελάτες, αναποφάσιστοι πελάτες, ζευγάρι που καβγαδίζει κτλ. Σκοπός είναι να παρακολουθήσουμε τις αυθόρμητες αντιδράσεις των συμμετεχόντων και τη διαχείριση έντονων καταστάσεων ή/και κρίσεων, γεγονός που απαιτεί από τους τελευταίους να εφαρμόσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την ευελιξία καθώς και την προσαρμογή σε νέους ρόλους

Δεξιότητες / ικανότητες που απαιτούνται: ευελιξία, προσαρμοστικότητα σε νέο περιβάλλον, επικοινωνία

Διάρκεια: 120’ (κατά προσέγγιση: 7’-10’ ανά συμμετέχοντα)


 1. Classic Cocktails (ατομικό)

Σε αυτό το στάδιο, ο εκπαιδευτής επιδεικνύει τον τρόπο παρασκευής μιας κλασικής συνταγής cocktail (συνήθως mojito ή κάποιο άλλο πολύ κλασικό). Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπαράξουν τη συνταγή στο δικό τους bar station, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των εκπαιδευτών της DrinkWorks. Σε αυτό το στάδιο, σκοπός είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την όλη διαδικασία, η οποία απαιτεί τη συγκέντρωσή τους, προκειμένου να συγκρατήσουν τα “tips” που θα τους παράσχουν οι εκπαιδευτές, ενώ προετοιμάζουν τα cocktails. Στο τέλος του συγκεκριμένου session οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν το cocktail τους, αλλά και δοκιμάζουν των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Δεξιότητες / ικανότητες που απαιτούνται: συγκέντρωση, προφορική μνήμη

Διάρκεια: 60’


 1. Advanced Cocktails (ομαδικό)

Το session ξεκινάει με τη δημιουργία ομάδων από τους συμμετέχοντες και κάθε ομάδα ορίζει έναν επικεφαλής. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το cocktail στο οποίο θα διαγωνιστούν οι ομάδες και σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη σωστή παρασκευή του. Οι συμμετέχοντες δοκιμάζουν το cocktail, προκειμένου να γνωρίζουν τη γεύση του. Στη συνέχεια καλούνται να το παρασκευάσουν σε συγκεκριμένο χρόνο και η κάθε ομάδα να επιλέξει ένα cocktail για να την εκπροσωπήσει και βάσει αυτού να τη βαθμολογήσει ο εκπαιδευτής. Στο σημείο αυτό οι συμμετέχοντες θα  πρέπει να επιλέξουν τη στρατηγική τους ως ομάδα: θα φτιάξει το κάθε μέλος της ομάδας το δικό του cocktail και θα ψηφίσουν το καλύτερο για να αντιπροσωπεύσει την ομάδα ή θα συνεργαστούν ως ομάδα για να φτιάξουν από κοινού το τελικό cocktail που θα βαθμολογηθεί;

Καθ’ όλη τη διάρκεια του session οι συμμετέχοντες καλούνται να εξασκήσουν την προφορική τους μνήμη - προκειμένου να μπορέσουν να παρασκευάσουν το συγκεκριμένο cocktail - να κάνουν σωστή διαχείριση του χρόνου, άρα και να λειτουργήσουν με μεθοδικότητα, ενώ παράλληλα κατά την επιλογή της στρατηγικής να εφαρμόσουν αναλυτική σκέψη, αποτελεσματικότητα, πρωτοβουλία και να επιδείξουν τις ηγετικές τους ικανότητες.

Δεξιότητες / ικανότητες που απαιτούνται: αναλυτική σκέψη, leadership, μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα, τήρηση κανονισμών


 1. Signature Cocktails (ατομικό ή ομαδικό)

Σε αυτό το session, ο εκπαιδευτής κάνει μια σύντομη εισαγωγή στη λογική των Signature Cocktails και οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν όλα όσα έχουν μάθει στις προηγούμενες ενότητες, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους συνταγή cocktail. Οι συμμετέχοντες προκειμένου να δημιουργήσουν τη συνταγή του δικού τους signature cocktail έχουν στη διάθεσή τους μια μεγάλη γκάμα αλκοολούχων ποτών, αναψυκτικών, χυμών, πουρέδων, φρούτων, ποτηριών και διακοσμητικών. Εκτός από την επιλογή των σωστών συστατικών, σημαντικό ρόλο παίζει και η απόδοση των συμμετεχόντων υπό την πίεση χρόνου.

Δεξιότητες / ικανότητες που απαιτούνται: αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και υλικών, εργασία υπό πίεση χρόνου, δημιουργικότητα, αντίληψη, προφορική μνήμη

 

Μέσα από την ολοκλήρωση του Cocktail Workshop επιτυγχάνεται ο εντοπισμός και η ανάλυση:

➦τεχνικών και δεξιοτήτων όπως:

 • συνεργατικότητα και ομαδικό πνεύμα

 • καλλιέργεια προφορικής μνήμης

 • δημιουργικότητα

 • ηγετικό προφίλ και διαπραγματευτική ικανότητα➦ “αρνητικών” ιδιαιτεροτήτων όπως:

 • φόβου / δισταγμού / έλλειψη πρωτοβουλίας / έλλειψη συγκέντρωσης

 • μη σωστή διαχείριση χρόνου

 • υποτίμηση της σπουδαιότητας των ως άνω διαδικασιών (άρα και μη υπεύθυνη στάση - συμμετοχή), καθώς, λόγω αντικειμένου (cocktais, bartending), το εν λόγω workshop παρουσιάζεται σαν παιχνίδι με στοιχεία διασκέδασης και χαλαρής διάθεσης.