Παράγγειλε τηλεφωνικά στο 210 6818 524

Terms of Use

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας


Με την είσοδο και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας δεσμεύεστε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους ή οποιοδήποτε τμήμα τους δεν πρέπει να εισέλθετε και να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα.

Η DRINKWORKS διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τακτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Η κατ’ επανάληψη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από μέρους σας κατόπιν οποιασδήποτε αλλαγής στους όρους χρήσης δηλώνει την συγκατάθεσή σας στην δέσμευση από τους προσαρμοσμένους όρους χρήσης. Κανένα τμήμα των παρόντων όρων χρήσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόρριψη άλλων νομικών δικαιωμάτων σας.

Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά τους όρους χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν θα αποδεχτείτε οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να διακόψετε αμέσως την χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Ο παρών Δικτυακός Τόπος προορίζεται για χρήση από άτομα που έχουν τη νόμιμη ηλικία για να αγοράσουν αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους, καθώς και στη χώρα από την οποία αποκτούν πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο. Εάν δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ενδεχομένως να παραβιάζουν τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα κατοικίας τους ή στη χώρα από την οποία αποκτούν πρόσβαση και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο.


1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡ. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ. Ο.E.» και το διακριτικό τίτλο » DRINKWORKS «. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου και τα τεχνικά, εμπορικά και οικονομικά δεδομένα, που περιέχει, ανήκουν στη DRINKWORKS ή/και σε τρίτους, τους οποίους νομίμως αφορούν. Ο παρών Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενο αυτού (ενδεικτικώς γραφικά, λογότυπα, εικόνες, κείμενα κλπ) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιτρέπεται η προβολή της παρούσας ιστοσελίδας και η εκτύπωση αντιγράφων του υλικού αποκλειστικά για νόμιμη, προσωπική, μη εμπορική χρήση. Κάθε άλλη μορφή δημιουργίας αντιγράφων, σε ηλεκτρονική, σε έντυπη ή σε άλλη μορφή, απαγορεύεται και ενδεχομένως να αποτελεί παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και άλλων νομοθεσιών διεθνώς. Επιπλέον, οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας drinkworks.gr δεν έχουν το δικαίωμα να αναπαραγάγουν, να εκτελέσουν δημόσια, να διανείμουν, να προσαρμόσουν, να μεταφράσουν, να τροποποιήσουν, να ομαδοποιήσουν, να συγχωνεύσουν, να μοιραστούν ή να καταστήσουν διαθέσιμο σε άλλο άτομο ή να δημιουργήσουν παράγωγα έργα παρόμοιου υλικού ή να το χρησιμοποιήσουν για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της DRINKWORKS. Με επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος.

Αποκτώντας πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεσθε την ανωτέρω νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιέχονται στο παρόν.


2. Εμπορικά Σήματα

Το σήμα DRINKWORKS είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της » ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡ. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ. Ο.E.» Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών, που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων νομίμων δικαιούχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση – άμεση ή έμμεση – ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης των συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη νόμιμη έγγραφη συγκατάθεση της DRINKWORKS ή οποιουδήποτε τρίτου νομίμου κατόχου ή δικαιούχου τους.


3. Χρήση Ιστοσελίδας

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και του περιεχομένου αυτού περιορίζεται σε προσωπική, πληροφοριακή και όχι εμπορική. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, τροποποίηση, διανομή, εκμετάλλευση ή αποθήκευση μέρους ή ολοκλήρου του περιεχομένου, σε οποιανδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της DRINKWORKS. Η DRINKWORKS σας επιτρέπει να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της μέσω του υπολογιστή σας ή να εκτυπώσετε αντίγραφα αποσπασμάτων αυτών των σελίδων, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας χρήση μόνο για το σκοπό της μελέτης και ανάλυσής τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά.


4. Γενικές υποχρεώσεις χρηστών/μελών

Τεχνικές παρεμβάσεις

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας www.drinkworks.gr.

Τα μέλη/χρήστες απαγορεύεται να προβούν σε ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής της ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.drinkworks.gr.


5. Αποκλεισμός ευθύνης της DRINKWORKS

Ο κίνδυνος απώλειας του προϊόντος μεταφέρεται στον αγοραστή με την παράδοση προς αποστολή του προϊόντος σε αυτόν.

Ελάττωμα Προϊόντος

Αν κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα που δεν αναφέρεται στην περιγραφή της προσφοράς και το οποίο μειώνει σημαντικά ή ακυρώνει την αξία ή την καταλληλότητα του προϊόντος κατά την προβλεπόμενη χρήση του, τότε ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει, εντός 5 ημερολογιακών ημερών μετά την παράδοση του προϊόντος, την DRINKWORKS για να απαιτήσει αποκατάσταση του προϊόντος.

Ο αγοραστής πρέπει να φροντίσει να αποστείλει το προϊόν με δικά του έξοδα στην διεύθυνση που δηλώνεται ως διεύθυνση επικοινωνίας στο www.drinkworks.gr.

Για προϊόντα που καταστράφηκαν κατά την μεταφορά, ο παραλήπτης οφείλει να ενημερώνει την DRINKWORKS εντός 24 ωρών από την παραλαβή για άμεση αντικατάσταση ή αποζημίωση του προϊόντος.

Σε ορισμένες δύσβατες ή απομακρυσμένες περιοχές είναι πιθανόν να απαιτείται έξτρα χρέωση για παράδοση στον τελικό προορισμό. Θα υπάρχει σχετική ενημέρωση από το αντίστοιχο τμήμα της εταιρίας μας πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και μπορούν να τροποποιηθούν κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Πριν την επιβεβαίωση οποιασδήποτε παραγγελίας είναι πιθανό να υπάρξει συνεννόηση με τον πελάτη για τους ακριβείς χρόνους παράδοσης των προϊόντων.

Όλες οι τιμές και οι χρόνοι παράδοσης ισχύουν μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

Η DRINKWORKS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους, τρόπους, χρόνους και το κόστος αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.


6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Όλες οι διαφορές μεταξύ της DRINKWORKS και ενός (υφισταμένου ή πρώην) χρήστη σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.


7. Ρήτρα ασφαλείας

Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Γενικών Όρων καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς Όρους.


8. Αφάλεια δεδομένων

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου www.drinkworks.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Ο χρήστης ανα πάσα στιγμή μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων απο τα αρχεία του www.drinkworks.gr

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997


9. Πολιτική Επιστροφών

(α) Επιστροφή λανθασμένου προϊόντος

Σε περίπτωση που το προϊόν που σας παραδoθεί είναι λανθασμένο (δηλαδή δεν είναι το προϊόν της παραγγελίας σας) μπορείτε να το επιστρέψετε πίσω σε εμάς, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, στη διεύθυνση: Λ. Βασιλέως Γεωργίου Β' 22, Χαλάνδρι, 15233.

Η επιστροφή λανθασμένου προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του.

Εμείς, αφού παραλάβουμε στη συνέχεια το προϊόν και πιστοποιήσουμε ότι όντως ειναι λανθασμένο, θα προχωρήσουμε στην επιστροφή του αντιτίμου, με βάση τον τρόπο επιστροφής που μας έχετε δηλώσει συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής που εμείς θα πληρώναμε για να στείλουμε το προϊόν.

(β) Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή (Ν. 2251/1994) έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.

Για να πραγματοποιήσετε επιστροφή προϊόντος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο (α).

Σε κάθε περίπτωση σας συνιστούμε να επιστρέφετε το προϊόν με συστημένο δέμα με δηλωμένη αξία την πραγματική αξία του προϊόντος, έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο κλοπής, ζημιάς ή απώλειας του δέματος σας.

Όροι Πολιτικής Επιστροφών

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος από τον πελάτη προς την DRINKWORKS, η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του.

Η DRINKWORKS δεν αποδέχεται, επιτρέπει ή φέρει καμία ευθύνη για επιστροφές, που πραγματοποιούνται σε διάστημα πέραν των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Στην περίπτωση που επιστραφεί στην DRINKWORKS, οποιοδήποτε προϊόν το οποίο δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, αυτό θα επιστρέφεται πίσω στον πελάτη και τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον ίδιο.