ΒΑΠΤΙΣΗ

Μπορεί να φαίνεται πιο απλή, αλλά η οργάνωση μιας βάπτισης μπορεί να είναι εξίσου δύσκολη.