Moscow Mule ◦ Cocktail Box
€39,50

Moscow Mule ◦ Cocktail Box

Περιέχει
 Absolut vodka (350ml)
◦ Gingerbeer 3Cents (2φ x 200ml)
◦ Γυάλινα σκαλιστά ποτήρια highball (x2)
◦ Inox μεζούρα
◦ Φρέσκα limes

◦ Kαλαμάκια bio

◦ Συνταγή

Packaging | DrinkWorks Cocktail Box

 Servings | 7 cocktails

+

Μόνο διαθέσημα