Εταιρική Υπευθυνότητα

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η κοινωνική ευθύνη καθώς και η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τις εταιρικές δραστηριότητες μας.

Οι αρχές της DrinkWorks για τον σεβασμό της προς το περιβάλλον είναι βαθιά ριζωμένες στη φιλοσοφία της. Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιούμε υλικά συσκευασίας από οικολογικό  ανακυκλωμένο χαρτί για τα corporate gifts που κατασκευάζουμε αλλά και βιοδιασπώμενα καλαμάκια σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε. Επίσης, ανακυκλώνουμε οποιοδήποτε υλικό από χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί μπορεί να ανακυκλωθεί.

Ως εταιρία εμπορίας ποτού, δεν ξεχνάμε την ευθύνη μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και προωθούμε την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ αλλά και επιβεβαιώνουμε πάντα πως τα αλκοολούχα ποτά μας δεν θα καταναλωθούν από άτομα κάτω των 18 ετών.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Στην DrinkWorks είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας με ακεραιότητα, εντιμότητα, διαφάνεια και σεβασμό για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στοχεύουμε  στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της φήμης της Εταιρείας, της διαύγειας και της αποδοτικότητας των επιχειρηματικών λειτουργιών της και την ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών (πελάτες, προμηθευτές, φορείς, μετόχους, επενδυτικό κοινό, εργαζόμενους, κοινωνία).

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία αφορά όλα τα άτομα της Εταιρείας, ανεξαρτήτως του τίτλου / βαθμού που φέρουν. Προβλέπει, μεταξύ των άλλων, τη μηδενική ανοχή της Εταιρείας σε όλα τα φαινόμενα Διαφθοράς και Δωροδοκίας, τη δέσμευσή της να λειτουργεί με επαγγελματισμό, νομιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές της συναλλαγές. Τα στελέχη και οι υπάλληλοι της DrinkWorks καθώς και τρίτοι που εργάζονται για λογαριασμό του δεν επιτρέπεται να προσφέρουν, να υπόσχονται ή να δωροδοκούν οποιονδήποτε, καθώς επίσης και να αιτούνται, να συμφωνούν ότι θα δωροδοκηθούν και να δωροδοκούνται από κανέναν.

Ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους να αναφέρουν ανησυχίες σχετικά με κάθε ζήτημα ή υποψία αδικήματος το συντομότερο δυνατόν που υποπέσει στην αντίληψή τους. Κανένας εργαζόμενος  δε θα έχει επιπτώσεις γιατί ήγειρε σοβαρές ανησυχίες αναφορικά με δωροδοκία, διαφθορά, ανάρμοστες δωρεές και πληρωμές για διευκόλυνση.

Κάνοντας όλοι πράξη τις αξίες μας και ενεργώντας με εντιμότητα και ακεραιότητα, προσδοκούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε την DrinkWorks μια Εταιρεία για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι.