Moscow Mule ◦ Cocktail Tube
€19,00

Moscow Mule ◦ Cocktail Tube

Περιέχει
 Absolut vodka, 50ml (x2)
◦ Gingerbeer 3Cents, 200ml
◦ Γυάλινα jars (x2)
◦ Φρέσκο lime

◦ Συνταγή

Servings | 2 cocktails

Packaging |  Kraft Paper Tube
Δυνατότητα εφαρμογής εταιρικής ταυτότητας

+

Μόνο διαθέσημα