Moscow Mule ◦ Cocktail Tube
€19,00

Moscow Mule ◦ Cocktail Tube

Περιέχει
 Absolut vodka (2φ x 50ml)
◦ Gingerbeer 3Cents (200ml)
◦ Γυάλινα jars (x2)
◦ Φρέσκο lime

◦ Συνταγή

Packaging | DrinkWorks Cocktail Tube

Servings | 2 cocktails

 * Δυνατότητα λογοτύπησης με αυτοκόλλητο ή εφαρμογή εκτύπωσης σε όλο τον κύλινδρο

+

Μόνο διαθέσημα